ZR-W

Rozváděče systému ZR-W jsou určeny k rozvodu elektřiny na každé úrovni distribuce, řízení a ochraně elektrických zařízení proti zkratu a přetížení.

Úvod

zr w

Rozváděče systému ZR-W jsou určeny k rozvodu elektřiny na každé úrovni distribuce, řízení a ochraně elektrických zařízení proti zkratu a přetížení. Mohou být použity jako hlavní rozváděče, sekční nebo řídící skříně.

Díky všestrannosti konfigurace rozváděč ZR-W může být použit v těchto průmyslových odvětvích:

 • chemický / petrochemický,
 • farmaceutický,
 • elektrárny a elektroteplárny,
 • těžký průmysl: uhelné doly, ocelárny, koksovny,
 • lehký průmysl: výroba papíru a celulózy, textilu, výroba domácích spotřebičů.

Jakož i pro potřeby infrastruktury:

 • serverové místnosti,
 • letiště,
 • kancelářské budovy,
 • nákupní centra,
 • nemocnice.

Vlastnosti

 • jednoduchý systém montáže, který nevyžaduje použití komplexních výrobních postupů a nástrojů, což výrazně zkracuje dobu výroby,
 • chytré konstrukce skládající se z opakujících se prvků, což umožňuje vytváření skladních komponentů v hromadné výrobě,
 • snadnost úpravy (rekonstrukce a rozšíření), dávající možnost přizpůsobit přístroj ke změněným potřebám,
 • v závislosti na požadavcích lze vyrobit rozváděče s hlavními přípojnicemi umístěnými v horní nebo zadní části skříně, což umožňuje vedení kabelů z horní i dolní části rozváděče,
 • technika výsuvných jednotek zajišťuje rychlou výměnu zařízení, aniž by bylo nutné vypnout celý rozvaděč,
 • snadná obsluha a údržba, schopnost umístit ve skříni různé funkční bloky,
 • rozváděč byl testován v plném rozsahu v souladu s nejnovější normou ČSN EN 61439-1/2, jež věnuje zvláštní pozornost bezpečnosti užívání,
 • 25 let zkušeností v oblasti navrhování a zlepšování rozváděče má za následek zavedení množství vylepšení, které zvyšují bezpečnost rozváděče,
 • použité výhradně materiály a zařízení vysoké kvality splňující požadavky evropských norem.

Základní Technické údaje

Soulad s normami:

Rozváděč typu ZR-W splňuje následující normy:

 • PN-EN 61439-1 - „Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí. Část 1: Obecná ustanovení",
 • PN-EN 61439-2 - „Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 2: Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí pro rozvod elektrické energie”,
 • PN-EN 60529 - „Stupně krytí zajištěné kryty (IP kód)”,
 • PN-EN 50102 - „Stupně ochrany proti vnějším mechanickým nárazům poskytované kryty elektrických zařízení (kód IK)”.
Elektrické údaje
Jmenovité izolační napětí 690 V / 1000 V / 1500 V1)
AC do 1500 V DC
Jmenovité spínací napětí 400 V / 500 V / 690 V / 1000 V2)
AC do 1200 V DC
Zkušební rázové výdržné napětí 8 kV / 12 kV
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Jmenovitý proud rozváděče od 1000 do 6300 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 105 kA (1s)
Jmenovitý dynamický výdržný proud do 231 kA

1) Ve zvláštním provedení do 1500V AC.
2) Ve zvláštním provedení do 1000 V AC.


Mechanická data
Rozměry šířka od 400 do 1200 mm
výška 1900 / 2200 mm
hloubka 600 / 800 / 1000 mm
Stupeň krytí IP od IP20 do IP54
Stupeň krytí IK do IK 10
Forma ohrazení (V závislosti na ) od 2A do 4B
Ochrana povrchu kostra z pozinkovaného ocelového plechu 2,5mm
kryty (dveře) z nastříkaného plechu 1,5 / 2 mm3)
kryz z ocelového plechu z nastříkaného plechu 1,5 mm
Lakování (prášková technologie) standardní - RAL 7035
na přání – jiná barva
Plastové díly neobsahuje halogen, samozhášecí,
ohnivzdorné, neobsahuje CFC

3) Jiná technologie provedení konstrukce musí být dohodnuta s výrobcem.


Provozní podmínky:
Okolní teplota
    - Dolní mez teploty okolí
    - Horní mez teploty okolí
    - Průměrná teplota okolí v průběhu 24 hodin

-5°C (- 25°C)4)
+ 40°C
-5°C do 35°C
Relativní vlhkost do 50% (przy temp. 40°C)
Výška místa instalace do 1000 m n.p.m.
Atmosféra v místě instalace bez chemicky agresivních,
vodivých pylů, par a plynů

4) V závislosti na použitém zařízení.

Na přání je možné provedení rozváděče přizpůsobeného pro jiné podmínky.

Konstrukce rozváděče

Hlavní mechanická konstrukce rozváděče se skládá z:

 • skeletu z pozinkovaných profilů,
 • prvků dělících funkční sekce, jako přepážky svislé a vodorovné,
 • vnější plášť (dveře / boční a zadní stěny / střecha / podlaha).

V závislosti na způsobu provedení, moduly mohou být chráněny částečně nebo úplně. Dveře, přední kryty a zadní stěny mohou být vybaveny ventilačními mřížkami. Skleněné průzory ve dveřích jsou vyrobeny ze skleněného vícevrstvého skla nebo z plastů.

Skelet
szkielet
Vnitřní příčky
przegrody wewnetrzne
Vnější plášť
oslony zewnetrzne
 
V závislosti na požadavcích a návrhu rozváděče skříně jsou rozděleny do tří funkčních sekcí.
 
podzial

Rozměry polí

szkielet

Konstrukční rozměry
Výška
(mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
1900 / 2200 400 600 / 800 / 1000
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Přípojnice

V rozváděči ZR-W jsou použity následující typy systémů přípojnic:

 • přípojnice,
 • distribuční lišty,
 • lišty ochranné a neutrální (N + PE / PEN).

Přípojnice

Přípojnice umístěné v horní části skříně

Hlavní fázové přípojnice a hlavní neutrální lišty N (ochranně - neutrální PEN pro systém 4-vodičový) jsou uspořádány v sekci přípojnic v horní části rozváděče. Pro proud 6300A, horní sekce lišt je rozšířena o nádstavec s přípojnicemi, čímž se zvyšuje výška rozváděče. Hlavní ochranné přípojnice PE (pro systém 5-vodičový) se nachází v přední spodní části skříně podél čelní části rozváděče.

Hlavní přípojnice v systému nahoře
szyny zbiorcze 01

szyny zbiorcze 02

Přípojnice umístěné v zadní části skříně
Hlavní fázové přípojnice a hlavní neutrální lišty N (neutrálně-ochranné PEN pro systém 4-vodičový) jsou umístěny v prostoru přípojnic v zadní části rozváděče.
V závislosti na konfiguraci, jsou prováděny ve spodní nebo horní části. Hlavní přípojnice ochranné PE (pro systém 5-vodičový) jsou uspořádány v přední části spodní části skříně podél přední části rozváděče.

Distribuční přípojnice

szyny dystrybucyjne 01

Vertikální rozváděčové přípojnice jsou umístěny v sekci přípojnic, na levé straně skříně.
Jsou používány k upevnění stálých bloků pro příjem, zástrčkové a výsuvné. Neutrální lišta N a ochranná PE (pro systém 5-vodičový) nebo ochranně - neutrální PEN (pro systém 4 vodičový) pak běží svisle v připojovací sekci.

szyny dystrybucyjne 02

Přípojnice pro montáž lištových pojistkových odpínačů
Přípojnice umístěné v přední části skříně jsou určeny pro přímou montáž lištových pojistkových odpínačů.

Typy polí

Rozváděč typu ZR-W je založen na kombinaci 9 typů polí

 • Pole s vypínačem,
 • Pole spojky,
 • Pole s vertikálními pojistkovými odpínači,
 • Pole s horizontálními pojistkovými odpínači,
 • Pole pro příjem,
 • Pole volné vestavby,
 • Pole kazetové,
 • Pole baterií kondenzátorů,
 • Pole rohové.

Pole s vypínačem

pole z wylacznikiem 01
pole z wylacznikiem 02
Technické údaje pole s vypínačem
Oblast použití Napájení
Odvod
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby přístrojů Vypínač vzduchový do 6300 A
Kompaktní vypínač 1600 A
Forma 2B / 3A / 4B
Forma ohrazení Forma 2B / 3A / 4B
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- lištové boční / zadní / spodní
- lišty vodičové od spodu
- kabelové od spodu do 12 kábelů 240 mm2
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- lištové boční / zadní / spodní
- lišty vodičové od spodu
- kabelové od spodu do 12 kábelů 12 kábelů 240 mm2
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- lištové od shora / spodu
- lišty vodičové od shora / spodu
- kabelové od spodu do 12 kábelů 12 kábelů 240 mm2
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- lištové boční / shora / spodní
- lišty vodičové od shora / spodu
- kabelové od spodu do 12 kábelů 12 kábelů 240 mm2

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.


Minimální rozměry pole v závislosti na vestavěných přístrojích
Typ zařízení Jmenovitý proud Šíře pola
(3-pólové aparáty)
Šíře pola
(4-pólové aparáty)
Hloubka pole
Kompaktní vypínač pevný nebo výsuvný Do 1600 A 400*) / 500 mm 600 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný nebo zasunovací Do 1600 A 600 mm 800 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný Od 2000 do 3200 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
Vypínač napětí výsuvný Od 2000 do 2500 A 600*) / 700 mm 800 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
Vypínač napětí výsuvný Od 3200 do 4000 A 800 mm 900 mm 800 mm
Vypínač napětí pevný nebo zasunovací Od 5000 do 6300 A 1000 mm 1200 mm 1000 mm

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.

Pole spojky

pole sprzeglowe 01
pole sprzeglowe 02
Technická data spojky pole
Oblast použití Spojka mezi sekcemi
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
600*) / 700*) / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby přístrojů Vypínač vzduchový do 6300 A
Kompaktní vypínač 1600 A
Forma ohrazení Forma 2B / 3A / 4B
Horní poloha
přípojnic
Hloubka pole závisí
na hloubce napájecího pole
Spojení lištové dvou horních vedení pomocí
přepážky převýšení
Zadní pozice
přípojnic
Hloubka pole závisí
na hloubce napájecího pole
Spojení horního lištového vedení s dolním
lištovým vedení

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.


Minimální rozměry pole v závislosti na vestavěných přístrojích
Typ zařízení Jmenovitý proud Šíře pola
(3-pólové aparáty)
Šíře pola
(4-pólové aparáty)
Hloubka pole
Kompaktní vypínač pevný nebo výsuvný Do 1600 A 600 mm 700 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný nebo zasunovací Do 1600 A 700*) / 800 mm 800 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný Od 2000 do 3200 A 900 mm 1000 mm 600 mm
Vypínač napětí výsuvný Od 2000 do 2500 A 900 mm 1000 mm 600 mm
Vypínač napětí pevný 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
Vypínač napětí výsuvný Od 3200 do 4000 A 1100 mm 1200 mm 800 mm
Vypínač napětí pevný nebo zasunovací Od 5000 do 6300 A 1200 mm ---------------- 1000 mm

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.

Pole s vertikálními pojistkovými odpínači

pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 01
pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi pionowymi 02
Technické údaje pole s vertikálními pojistkovými odpínači
Oblast použití Odvod na pojistkových odpínačích
Stupeň krytí Ventilováné do IP2X
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900/ 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby přístrojů Vertikální lištové pojistkové odpínače velikosti 00-3
Instalace odpínačů dvojčat (velikost 3) 800 A / 1000 A / 1250 A
Forma ohrazení Forma 2B
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Každá pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.


Minimální rozměry pole v závislosti na vestavěných přístrojích
Šíře pola 400*) 500 600 700 800 900 1000 1100 1120
Počet přístrojů - zařízení velikosti 00 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Počet přístrojů - zařízení velikosti 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Počet přístrojů - zařízení velikosti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ----
Počet přístrojů - zařízení velikosti 3 3 4 5 6 7 ---- ---- ---- ----

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.

Pole s horizontálními pojistkovými odpínači

pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 01
pole z rozlacznikami bezpiecznikowymi poziomymi 02
Technické údaje pole z horizontálními pojistkovými odpínači
Oblast použití Odvody na rozłącznikach bezpiecznikowych
Stupeň krytí Ventilováné do IP2X
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby přístrojů Vertikální lištové pojistkové odpínače velikosti 00-3
Forma ohrazení Forma 2B / 3B / 4B
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Každá pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 3 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce

Minimální rozměry pole v závislosti na vestavěných přístrojích
Šíře pola 1000 mm 1200 mm
Počet přístrojů - zařízení velikosti 00 do 15 do 19
Počet přístrojů - zařízení velikosti 1 do 10 do 15
Počet přístrojů - zařízení velikosti 2 do 9 do 11
Počet přístrojů - zařízení velikosti 3 do 6 do 7

Pole pro příjem

pole odbiorcze 01
pole odbiorcze 02
Technická data vývodového pole
Oblast použití Vývody na skříňkových pojistkových odpínačích, kompaktních
spínačích nebo na motorových modulech
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby
přístrojů
Skříňkové pojistkové odpínače
Kompaktní vypínače do 800 A
Systémy napájející motorů (ochrana / stykač)
Modulární přístroje
Forma ohrazení Forma 2B / 3B / 4B
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu, do 2 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 2 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Každá pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora, do 2 kabelů pro každý odpínač,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce

pole odbiorcze 03
pole odbiorcze 04
Možnost vestavby přístrojů
Výška bloku Zařízení možná k vestavbě do bloku
150 mm Kompaktní vypínač v pevném provedení160A
Skříňkový pojistkový odpínač až do 160 A
Modulární aparatura
200 mm Kompaktní vypínač zástrčkový 160A
Kompaktní vypínač v pevném provedení 250 A
250 mm Kompaktní vypínač 3-pólový v pevném provedení630 A
Kompaktní vypínač 3-pólový zástrčkový nebo výsuvný až do 400 A
Skříňkový pojistkový odpínač 3-pólový až do 400 A
300 mm Čtyři pojistkové odpínače nebo kompaktní vypínače svislé (proud ≤ 160 A)
Kompaktní vypínač 3-pólový v pevném provedení do 800 A
Kompaktní vypínač 3-pólový zástrčkový nebo výsuvný až do 630 A
Elektroměry pro měření elektrické energie
Jiná aparatura

Ve skříni s výškou 2200 mm prostor určený pro vestavbu zařízení je 1900 mm
Ve skříni s výškou 1900 mm prostor určený pro vestavbu zařízení je 1500 mm

Pole volné zástavby

pole swobodnej zabudowy 01
pole swobodnej zabudowy 02
Technické údaje pole volné zástavby
Oblast použití Pole pro vybavení ze strany zákazníka
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
400*) / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby
přístrojů
Pole určené k zástavbě klientských zařízení, například měničů,
softstartéry, neobvyklé ovládácí přístroje, atd.
Forma ohrazení Forma 2A
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce
Každá pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- kabely od dolu nebo shora,
  kabelové průřezy podle katalogu výrobce

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.

Kazetové pole

pole kasetowe 01
pole kasetowe 02
Technické údaje kazetového pole
Oblast použití Kazetové pole
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
1000 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby
přístrojů
Kazety (výsuvné jednotky od 8 M/2 do 24 M/1)
Typ kazety Maximální proud Maximální počet kazet ve skříni
8M/2 63 A 18
8M/1 160 A 9
14M/1 250 A 4
20M/1 400 A 3
24M/1 630 A 2
Forma ohrazení Forma 2B / 3B / 4B
Způsob provedení pole  
Horní poloha přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od spodu v kabelovém kanálu
Zadní pozice přípojnic Hloubka pole 600 Připojení:
- kabely od spodu nebo shora v kabelovém kanálu
Každá pozice přípojnic Hloubka pole 800 / 1000 Připojení:
- kabely od spodu nebo shora v kabelovém kanálu

*) Řešení pouze pro pole s lištami v zadní části.

Pole baterií kondenzátorů

pole baterii kondensatorow 01
pole baterii kondensatorow 02
pole baterii kondensatorow 03
Technické údaje Pole baterií kondenzátorů
Oblast použití Kondenzátorová baterie nebo tlumivková s výkonem od 160 do 600 kvar
- od 160 kvar až 460 kvar se stupněm 20 kvar
- 500/550/600 kVA se stupněm 25 kvar
Stupeň krytí Ventilováné do IP31
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
600 / 800 / 1000 / 1200 mm
600 / 800 / 1000 mm
Možnost vestavby
kondenzátorových stupňů nebo
kondenzátorovo-tlumikových
Velikosti použítých stupňů baterie
Beztlumikové Tlumikové
5 kvar 10 kvar
10 kvar 15 kvar
15 kvar 20 kvar
20 kvar 25 kvar
30 kvar 30 kvar
40 kvar 40 kvar
50 kvar 50 kvar
  60 kvar
Forma ohrazení Forma 2A
Způsob provedení pole  
Akumulátor je připojen
tahem s hlavním rozváděčem
Lištové připojení z hlavních lišt rozváděče
Připojení kabelové shora nebo od spodu
Baterie samostatně stojící Připojení kabelové shora nebo od spodu

Poznámka:
Pro více informací o bateriích kondenzátorů v oddílu BK, BKD - Baterie kondenzátorů

Rohové pole

pole narozne 01
pole narozne 02
Technické údaje rohového pole
Oblast použití Pole spojující skříně rozváděče nastavené k písmenu L
Stupeň krytí Ventilováné do IP41
Neventilováné do IP54
Rozměry polí Výška
Šíře
Hloubka
1900 / 2200 mm
700 / 900 / 1100 mm
700 / 900 / 1100 mm
Připojení přípojnic v systému
horním a zezadu
Horní přípojnice 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
Přípojnice zezadu 1600 / 2000 / 2500 / 3200 /4000 / 5000 / 6300 A
Forma ohrazení Forma 1
Kabelové spojky Nevztahuje se

Obecné podmínky nastavení a usazení rozváděče

Tipy umístění rozváděče
posadowienie 01
posadowienie 02
posadowienie 03
Usazení
Podklad musí být rovný a nerovnosti povrchu nesmí přesáhnout 1 mm / 1000 mm.
Rozváděč může být umístěn přímo na podlaze, na rámu kanálu nebo na ocelové konstrukci.

Vnější přívody. Prostor užitečný pro zavedení kabelů ze spodní části skříně.
Obr. Skříň bez připojovací sekce
posadowienie 04
Obr. Skříň s připojovací sekcí
posadowienie 05

Obr. Požadovaná šířka kanálu pod rozváděčem a poloha montážních otvorů pro upevnění na rámu kanálu rozváděče v návaznosti na přepravní soupravy
posadowienie 06
posadowienie 07
posadowienie 08
 
L - délka transportní soupravy (400 - 3000)
Sk - Šíře kanału  Sk =(G-100)
G - Hloubka kabiny rozváděče (600, 800, 1000)

Obr. Usazení rozváděče bez nosného rámu
na podlaze
posadowienie 09
na kanálu
posadowienie 10

Obr. Usazení rozváděče s nosným rámem
na podlaze
posadowienie 11
na kanálu
posadowienie 12

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace