INSTAL-BLOK

Vnitřní systém skříní typu INSTAL- BLOK vyráběný ZPUE s.a. je moderní, modulární řešení založené na rámové konstrukci s bezúdržbovými šroubovými spoji umožňujícími způsobem vestavbu přístrojů.

Úvod

instal blok

Vnitřní systém skříní typu INSTAL- BLOK vyráběný ZPUE s.a. je moderní, modulární řešení založené na rámové konstrukci s bezúdržbovými šroubovými spoji umožňujícími snadným a flexibilním způsobem vestavbu přístrojů řídících, rozvaděčů a ochranných systémů nízkého napětí a dalšíno zařízení pro energetiku, průmyslovou automatizaci a další.

Charakteristika

Charakteristika

 • modul z ocelového plechu s. 1,5 mm. Odolnost proti mechanickému nárazu IK10,
 • odnímatelné boční a zadní stěny, a také možnost použití modulu s maskovacími dvířkami,
 • možnost spojení skříní v soustavy,
 • stupeň krytí od IP20 od IP66 při použití příslušného těsnění,
 • možnost provedení skříněk s nerezavějící oceli (řešení pro potravinářský průmysl),
 • tříbodový zamykací systém zajišťující dobrou přilnavost ke dveřím skříně a odpovídající utěsnění.
 • Zámek může být opatřen patentovou vložkou nebo zavření visacím zámkem.

Systém přípojnic

INSTAL-BLOK je přizpůsoben pro montáž přípojnic od 250 do 1600 A (jiné proudy po dohodě s výrobcem).

Účel rozvaděčů

INSTAL-BLOK je určen pro použití jako:

 • průmyslové rozvaděče pro obtížné podmínky použití (znečištění, vysoké IP),
 • rozvodny pro kancelářské budovy, budovy veřejného užitku a jiné s ohledem na možnosti instalace krycích dvířek,
 • rozváděče vlastní spotřeby jmenovitého a stálého proudu,
 • řídící skříně s vestavěnými měniči, softstartéry, atd.

Konstrukce rozvaděčů

instal blok budowa
 1. skříň
 2. dveře
 3. boční stěna
 4. zadní stěna
 5. střecha
 6. maskovací dvířka
 7. sokl
Šířka [mm]:
Hodnota Označení
400 04
500 05
600 06
700 07
800 08
900 09
1000 10
1100 11
1200 12

Typ skříně je označen kódem identifikujícím rozměry skříně:

typ

Výška [mm]:
Hodnota Označení
1000 10
1200 12
1400 14
1600 16
1800 18
2000 20
Hloubka [mm]:
Hodnota Označení
400 04
600 06
800 08
1000 10

Poznámka:
Na přání je možné vyrobit skříň v jiných rozměrech.

Základní technické údaje

Soulad s normami:
Rozváděč typu INSTAL-BLOKK splňuje následující normy:

 • PN-EN 61439-1 - „Rozváděče a řídící systémy nízkého napětí. Část 1: Obecná ustanovení",
 • PN-EN 60529 - „Stupně ochrany zajištěné krycím modulem (IP kód)",
 • PN-EN 50102 - „Stupně ochrany proti vnějším mechanickým nárazům poskytované krycím modulem elektrických zařízení (kód IK)".
Elektrická data:
Jmenovité izolační napětí 690 V / 1000 V AC1)
do 1500 V DC
Jmenovité spínací napětí 400 V / 500 V / 690 V AC2)
do 1200 V DC
Zkušební rázové výdržné napětí 8 kV
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Jmenovitý proud rozváděče od 250 do 1600 A3)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 30 kA (1s)
Jmenovitý dynamický výdržný proud do 63 kA

1) Ve speciální verzi až 1500 V AC.
2) Ve speciální verzi až 1000 V AC.
3) Jiná technologie provední konstrukce musí být dohodnuto s výrobcem.


Mechanické údaje:
Rozměry Šíře od 400 do 1200 mm
Výška od 1000 do 2000 mm
Hloubka od 400 do 1000 mm
Stupeň krytí IP od IP20 do IP66
Stupeň krytí IK do IK 10
Povrchová ochrana - skelet z ocelového lakovaného plechu nebo aluzinkového
plechu ve speciálním vyhotovení z nerezavého plechu 1,5 mm
- kryty z lakovaného ocelového nebo aluzinkového
plechu ve speciálním vyhotovení nerezavého plechu 1,5 mm
- maskující dvířka z plastu
Malování (prášková technologie): standardní - RAL 7035
jiná barva – na přání
Plastové díly neobsahují halogen, samozhášecí, ohnivzdorné, neobsahují CFC
(Chlor-fluorované uhlovodíky – pozn. překladatele)

Provozní podmínky:
okolní teplota
- minimální teplota okolí
- horní mez teploty okolí
- průměrná teplota okolí v průběhu 24 hodin

-5°C (- 25°C)4)
+ 40°C
-5°C do 35°C
relativní vlhkost do 50% (při teplotě 40°C)
velikost místa pro instalaci do 1000 m n.p.m.
atmosféra v místě instalace bez chemicky agresivního
a vodivého prachu, par a plynů

 4) V závislosti na použitém zařízení.

Na přání je možné provedení rozváděče uzpůsobené také pro jiné podmínky

Možnost vestavení přístrojů v polích rozvaděčů instal-blok

Vzhledem k velmi širokým možnostem pro použití rozváděče INSTAL-BLOK pro různé použití v další části katalogu ukázáno pouze nejběžnější řešení.

Pole s vypínačem napájecím nebo spojkovým od 630 do 1600 A

pole z wylacznikiem 01
pole z wylacznikiem 02
Oblasti použití Napájecí pole
Pole vývodové
Spojkové pole
Stupeň krytí Bez dveří IP20
S dveřmi IP66
Rozměry polí Výška: od 1800 do 2000 mm
Šířka: od 500 do 1000 mm
Hloubka: od 400 do 800 mm (v závislosti na typu přístroje)
Možnost vestavby
zařízení
- pevný nebo vysuvný vypínač od 630 do 1600 A,
- kompaktní stacionární nebo vysuvný vypínač s motorovým nebo ručním
pohonem od 630 do 1600 A,
- pojistkový odpínač skříňkový od 630 do 1600 A,
- odpojovač s mžikovým pohonem od 630 do 1600 A.
Doplňkové vybavení - místo pro vestavbu elektorměrové desky
- automaticka pro řízení pohonů
- přepěťová ochrana, atd.
Připojení Shora: Přípojnicové /přípojnicí/ kabelové
Od spodu: Přípojnicové /přípojnicí/ kabelové
Jiné Možnost vestavby malé modulární aparatury

Pole napájecně - sběrné

pole zasilajaco odbiorcze 01
pole zasilajaco odbiorcze 02
Oblasti použití Pole napájecně - sběrné
Stupeň krytí Bez dveří IP20
S dveřmi IP66
Rozměry polí Výška: od 1800 do 2000 mm
Šířka: od 500 do 1000 mm
Hloubka: od 400 do 800 mm (v závislosti na typu přístroje)
Možnost vestavby zařízení Napájení:
- kompaktní pevný vypínač nebo výsuvný s motorovým nebo ručním
pohonem od 630 do 1600 A
- skříňkový pojistkový jistič od 630 do 1600 A
- odpojovač s mžikovým pohonem od 630 do 1600 A
Vývody:
- jističe do 630 A
- kompaktní vypínače do 630 A
- modulární zařízení
Doplňkové vybavení Možnost vestavení svorkovnic v různých konfiguracích
Připojení Shora: přípojnicí / kabelové
Od spodu: přípojnicí / kabelové

Pole s kabelovým kanálem

pole z kanalem kablowym 01
pole z kanalem kablowym 02
Oblasti použití Pole vývodní s kabelovým kanálem
Stupeň krytí Bez dveří IP20
S dveřmi IP66
Rozměry polí Výška: od 1800 do 2000 mm
Šířka: od 800 do 1200 mm
Hloubka: od 400 do 800 mm (v závislosti na typu přístroje)
Možnost vestavby zařízení - kompaktní vypínače až 630
- skříňkové pojistkové jističe do 630 A
- modulární přístroje
- motorové bloky (zabezpečení, stykače, relé) do 250 A
- motorové reverzační bloky
- motorové bloky hvězda-trojúhelník
- frekvenční měniče
Doplňkové vybavení Řídící a kontrolní přístroje
Připojení Shora: kabelové
Od spodu: kabelové

Pole s výklopným rámem

pole z rama uchylna
Oblasti použití Pole pro vestavbu elektroměrů a řídících přístrojů
Stupeň krytí Bez dveří IP20
S dveřmi Ip66
Rozměry polí Výška: od 1800 do 2000 mm
Šířka: od 600 do 1000 mm
Hloubka: od 400 do 800 mm (v závislosti na typu přístroje)
Možnost vestavby zařízení Přístroje namontované na montážní desce:
- jističe do 160 A
- kompaktní vypínače do 160 A
- svorkovnice měřící a jednoduché
- PLC (Programovatelný logický automat – pozn. překladatele)
Přístroje namontované na sklopném rámu:
- elektroměry o plné velikosti a namontované na přípojnici TH35
- síťové analyzátory
- intenzity proudu
- voltmetry
- jiné kontrolní a měřicí přístroje
Doplňkové vybavení Možnost vestavby svorkovnic s různými konfiguracemi
Připojení Shora: kabelové
Od spodu: kabelové
Jiné Do pole mohou být dostaveny další kabelové kanály

Pole volné vestavby

pole swobodnej zabudowy 01
pole swobodnej zabudowy 02
Oblasti použití Pole pro instalaci různých zařízení velkých rozměrů
Stupeň krytí Bez drzwi Ip20
S dveřmi IP66
Rozměry polí Výška: od 1800 do 2000 mm
Šířka: od 400 do 1000 mm
Hloubka: od 400 do 800 mm (v závislosti na typu přístroje)
Možnost vestavby zařízení - frekvenční měniče
- softstarty
- transformátory s větší hmotností
- akumulátory stálého proudu
- přístroje 19 "(regály), po instalaci vodících lišt
Připojení Shora: kabelové
Od spodu: kabelové
Jiné Do pole může být dobudovaný další kabelový kanál
Pole může být vybaveno klimatizací

Pole baterií kondenzátorů

pole baterii kondensatorow 01
pole baterii kondensatorow 02
Oblasti použití Baterie pro kompenzaci kapacitního jalového výkonu:
- kondenzátorová
- kondenzátoro tlumivková
Stupeň krytí Od IP20 do IP54
Rozměry polí Výška: 2000 mm
Šířka: od 500 do 800 mm
Hloubka: od 400 do 600 mm
Možnost vestavby zařízení - od 3 do 6 kondenzátorových stupňů s výkonem od 60 do 200 kvar nebo od 60 do 100 kvar
stupňů kondenzátoro-tlumikových
- od 4 do 12 stupňů kondenzátorových s výkonem od 120 do 260 kvar nebo 8 stupňů
kondenzátoro-tlumikových o výkonu do 160 kvar
Připojení Shora: kabelové
Od spodu: kabelové
Inne Pole s tlumivky jsou vybaveny ventilátory v závislosti
na výkonu instalovaných tlumivek

Pozor:
- podané rozměry se vztahují pouze na stupeň krytí IP31
- vyšší stupeň krytí vyžadují větší velikost skeletu
- více informací o bateriích kondenzátorů v části BK, BKD – Baterie kondenzátorů

Nastavení rozváděče a montáž připojení

Rozváděče INSTAL-BLOK jsou určeny pro instalaci v interiéru. Mohou být umístěny přímo na betonové podlaze objektu. Bez ohledu na podkladě rozváděče musí být umístěny dokonale vodorovně (odchylka na 1 m podkladu nesmí být větší než 2 mm). Rozváděč (jednu celek) musí být připevněn k podkladu pomocí 4 šroubů M8 v místech znázorněných na obr. 1. Při usazování rozvaděče by měly být dodrženy dostatečný odstupy mezi rozváděčem a jinými prvky místnosti v souladu s platnými předpisy.

Externí připojení se provádí následujícím způsobem, jako:

 • kabelové od spodu napájecího pole a sběrných polí z kabelového kanálu
 • přípojnicenebo kabelové shora k napájecím polím
 • kabelové shora ke sběrným polím
Obr. 1 Umístění otvorů v podkladu pro upevnění rozváděče
rozmieszczenie otworow

Poznámka:
Hloubka kanálu by se měla přizpůsobit počtu a průřezu vodičů

Speciální provedení. Rozváděče Pro Hnb (hlavní Napájecí Bod Pozn. Překladatele)

Rozváděč NN 220 V DC

Elektrické schéma
specjal 220 v dc 1 01
Vnější vzhled rozváděče
specjal 220 v dc 1 02
Rozmístění přístrojů
specjal 220 v dc 1 03

Rozváděč NN 220 V DC

Elektrické schéma
specjal 220 v dc 2 01
Rozmístění rozváděče
FASÁDA - ELEVACE
specjal 220 v dc 2 02
SKLÁPĚCÍ RÁM
specjal 220 v dc 2 03
ZADNÍ ČÁST SKŘÍNĚ-MONTÁŽNÍ DESKA
specjal 220 v dc 2 04

Rozváděč NN 110 V DC

Elektrické schéma
specjal 110 v dc 01
Vnější vzhled rozváděče
specjal 110 v dc 02
Rozmístění přístrojů
specjal 110 v dc 03

Rozváděč NN 400/230 V AC

Elektrické schéma
specjal 400 230 v dc 1 01
Vnější vzhled rozváděče
specjal 400 230 v dc 1 02
Rozmístění přístrojů
specjal 400 230 v dc 1 03

Rozváděč NN 400/230 V AC

Vnější vzhled rozváděče
specjal 400 230 v dc 2 01
Rozmístění přístrojů
specjal 400 230 v dc 2 02

Skříň typu Z1

Čelní elevace
specjal z1 01
Zadní elevace
specjal z1 02

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace