INFORMAČNÍ DOLOŽKA K GDPR

Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR”) sdělujeme, že:

 1. Správcem osobních údajů je ZPUE Spółka Akcyjna se sídlem ve Włoszczowě (poštovní směrovací číslo 29-100), Jędrzejowska 79c, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Kielcích, X. oddělení – Státním soudní rejstřík KRS, číslo KRS 0000052770, výše základního kapitálu 6 970 755,20 Zł – kapitál splacen v plné výši, s daňovým identifikačním číslem NIP 656-14-94-014, (nazývaná dále ZPUE).
 2. Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány společností ZPUE, může své dotazy ohledně zpracování těchto údajů zaslat na e-mail .
 3. ZPUE bude zpracovávat osobní údaje pro statistické údaje.
 4. Uvedení údajů není zákonným ani smluvním požadavkem. K záznamu údajů (IP číslo, operační systém, údaje o dodavateli internetových služeb, typ a verze prohlížeče, datum a čas otevření stránky, internetová stránka, ze které byla stránka ZPUE otevřena) dochází v případě použití stránek zpue.pl.
 5. ZPUE zpracovává osobní údaje podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 6. Právně odůvodněným zájmem naplňovaným ze strany ZPUE je vyhodnocování způsobu používání internetových stránek zpue.pl.
 7. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, které poskytují ZPUE služby v rámci vyhodnocování a správy internetových stránek.
 8. Osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 50 měsíců.
 9. Osoby, jichž se údaje týkají, mohou u ZPUE požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravení, odstranění nebo omezení zpracování, mohou uplatnit nesouhlas s jejich zpracováním a mají právo tyto údaje přenést.
 10. Osoba, již se údaje týkají, může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 11. ZPUE nečiní rozhodnutí založená výhradě na základě automatizovaného zpracování údajů, včetně profilování, mající značný vliv na toho, jehož se údaje týkají.

 

POLITIKA COOKIES

Používání stránek www.zpue.com/cz souvisí s ukládáním informací společností ZPUE S.A. a získáním přístupů k informaci uložené na koncovém telekomunikačním zařízení při využití souborů cookie. V paměti koncového zařízení (počítače) bude uložená informace od ZPUE S.A., na kterou uživatel zařízení nebude mít vliv.

Cookies – informační data nevelkých rozměrů (textové soubory), které odesílá WWW server a které pak ukládá na počítáci uživatele, nejčastěji na pevném disku. Díky implicitním parametrům přístup ke cookies má pouze server, který je vytvořil. Cookies se obvykle používají v případě počítadel návštěvnosti, průzkumů, stránek s logováním, reklam, webových obchodů a pro sledování aktivity návštěvníků webových stránek.

Účelem ukládání a přístupu k informacím je přizpůsobení obsahu těchto stránek individuálním potřebám uživatelů.

Uložením informace nebo získáním přístupu nedochází k úpravě konfiguračního nastavení koncového telekomunikačního zařízení uživatele a softwaru instalovaného na tomto zařízení. Uživatel souhlasí s ukládáním informací společností ZPUE S.A. nebo s přístupem ZPUE S.A k informaci uložené na koncovém telekomunikačním zařízení prostředníctvím nastavení softwaru instalovaného na koncovém telekomunikačním zařízení uživatele.

Uživatel má možnost stanovit podmínky ukládání nebo přístupu k této informací prostřednictvím nastavení softwaru instalovaného na koncovém telekomunikačním zařízení. Stanovení/ úpravu podmínek ukládání a přístupu k informaci lze provést prostřednictvím webového prohlížeče, tj. nastavením parametrů týkajících se správy souborů cookies.

Níže uvádíme návod k vypnutí správy souborů cookie sve dvou příkladových webových prohlížečích: Internet Explorer a Mozilla Firefox.

Internet Explorer:

IE 7 lub 8:

 1. Nástroje ==> Možnosti internetu
 2. Klikněte Soukromí.
 3. Klikněte tlačítko Upřesnit.
 4. V místě Soubory cookie označte možnost „Přepsát automatickou správu souborů cookie”.
 5. V místě „Vlastní soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
 6. V místě „Cizí soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
 7. V oknu „Možnosti internetu“ klikněte OK, aby přijmout a uzavřít okno.

IE 6:

 1. Nástroje ==> Možnosti internetu
 2. Klikněte tlacítko Upřesnit.
 3. Označte možnost „Přepsát automatickou správu souborů cookie“
 4. V místě „Vlastní soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
 5. V místě „Cizí soubory cookie” označte možnost „Přijmout” nebo „Dotázat se”.
 6. V oknu „Možnosti internetu“ klikněte OK, aby přijmout a uzavřít okno.

Mozilla Firefox:

Mozilla Firefox 3.x (PC):

 1. Nástroje ==> Možnosti.
 2. Klikněte Soukromí
 3. Zvolte možnost nastavení Firefox: „Použít pro historii vlastní nastavení”.
 4. Označte „Povolit cookies třetích stran” nebo zrušte označení pro vypnutí správy souborů cookie.
 5. Akceptujte kliknutím OK

Mozilla Firefox 2.x (PC):

 1. Nástroje ==> Možnosti.
 2. Klikněte Soukromí.
 3. Označte „Povolit cookies”.
 4. Akceptujte kliknutím OK.

Mozilla Firefox (Mac):

 1. Vstupte do menu Firefox.
 2. Klikněte Preference ==> Soukromí
 3. Zvolte možnost nastavení Firefox: „Použít pro historii vlastní nastavení".
 4. Označte „Povolit cookies třetích stran” nebo zrušte označení pro vypnutí správy souborů cookies.
 5. Akceptujte kliknutím OK.

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace