BK, BKD

V elektro-energetickém systému přenos jalové energie má vliv na zhoršení kvality parametrů elektrické sítě a vede ke zvýšení poplatků za elektřinu.

Úvod

bk bkd

V elektro-energetickém systému přenos jalové energie má vliv na zhoršení kvality parametrů elektrické sítě a vede ke zvýšení poplatků za elektřinu. Společnost ZPUE s.a. má ve své nabídce řešení pro kompenzaci induktivního a kapacitního výkonu jako jsou:

 • baterie kondenzátorů,
 • baterie kondenzátorů s ochrannými tlumivkami,
 • baterie induktivní (musí být dohodnuto s výrobcem, po provedení analýzy elektrických síťových parametrů v objektu).

Kompenzace jalového výkonu v elektrizační soustavě

Existují tři úrovně kompenzace jalového výkonu:

 1. Centrální kompenzace
  Baterie vestavěná u hlavního ozváděče (nejčastější použití baterií).
 2. Kompenzace skupinová
  Baterie vestavěná u rozvodny nebo u skupiny odběrů (rozsáhlá kabelové síť, rozptýlené odběry).
 3. Individuální kompenzace
  Kondenzátory vestavěné u jednotlivých odběrů (odběry s vysokým výkonem).
kompensacja
Specifikace baterií kondenzátorů
Jmenovitý výkon od 40 do 600 kvar 1)
Jmenovitý výkon pro stupeň od 5 do 60 kvar
Počet stupňů kompenzace od 4 do 15
Jmenovité napětí práce baterie 400 V 2)
Jmenovité izolační napětí 690 V 3)
Jmenovitý kmitočet 50 (60) Hz
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud přípojnic do 40 kA
Stupeň krytí IP3X 4)
Spolupráce s proudovými transformátory xx/5
Přívod napájení shora nebo od spodu

Pozor:
1) Je možné spojit baterie do větších souprav.
2) Možné je vyrobení baterie pro 500 V a 690 V.
3) V případě baterie 690 V izolační napětí je 750 V.
4) Možné provedení do IP54.

Základní pravidla pro výběr baterie kondenzátorů

Podíl jalového výkonu v celkovém výkonu určují dva činitele.
Prvním z nich je činitel výkonu cosφ , který je zobrazen v rovnici (1.1)

1.1

Čím je cosφ blíže jednotě, tím menší je podíl jalového výkonu.
Dodavatelé energie v zúčtovacích smlouvách obecně používají činitele tgφ.
Činitel tgφ se získá z rovnice (1.2)

1.2

Čím tgφ je blíže k 0° C, tím menší je přenos jalové energie.
Na základě získaného tgφ a základního požadavaného činného výkonu, můžeme vypočítat přibližný výkon baterie kondenzátorů. Výkon baterie QBat určujeme z rovnice (1.3)

1.3

kde tgφdop - činitel výkonu vyžadovaný energetickou společností.


Graf výkonu a energie

wykres
P - činný výkon [kW]
Ea - činná energie [kWh]
Q - jalový výkon [kvar]
Er - jalová energie [kvarh]
S - zdánlivý výkon [kVA]
Eopp - zřejmá energie [kvah]

Pozor!
Pro správný výběr baterií kondenzátorů je nutné provedení měření elektrické sítě v objektu.


Ochrana kondenzátorových baterií před nepříznivými účinky vyšších harmonických

Použití v moderních přijímacích zařízeních usměrňovačů, střídačů, frekvenčních měničů, je často příčinou deformace napětí a proudu, který způsobí, že tvar křivky není sinusoida. To zahrnuje celou řadu harmonických, které jsou nežádoucím jevem, protože snižují činnosti elektrických zařízení. Tento jev je zvláště nebezpečný v kondenzátorové baterii. Reaktance kondenzátoru při vyšší frekvenci klesá, což způsobuje tok proudu s vysokou intenzitou přes kondenzátor a jeho zničení. Za účelem ochrany kondenzátorových baterií před nepříznivými účinky vyšších harmonických se používají ochranné tlumivky spojené vedle sebe s kondenzátory.

Stupeň interference v síti (počet harmonických) definuje činitel THD. V závislosti od činitele THD vybrírá typ krytí kondenzátorové baterie.

THD  ≤ 15% Kondenzátorová baterie s obyčejnými kondenzátory (Un Kond = 400 V)
15% ≤ THD ≤ 25% Kondenzátorová baterie s posílenými kondenzátory (Un Kond = 440 V)
25% ≤ THD ≤ 50% Kondenzátorová baterie s tlumivkovými kondenzátory
THD > 50% Servo kompenzátor na bázi polovodičů

Baterie kondenzátorové výroby ZPUE s.a. jsou definovány symbolem typu baterie a typu modulu

bkd

Typ baterie:
BI Indukční baterie
BK Kondenzátorová baterie obyčejná (Un Kond = 400V)
BKW Kondenzátorová baterie posílená (Un Kond = 440V)
BKD7 Kondenzátorová baterie s tlumivkami 7%
BKD14 Kondenzátorová baterie s tlumivkami 14%
 
Typ krytí:
R Krytí typu RN-W
I Krytí typu INSTAL-BLOK
Z Krytí typu ZR-W
R - Krytí typu RN-W
bk typ rn w
I - Krytí typu INSTAL-BLOK
bk typ instal blok
Z - Krytí typu ZR-W
bk typ zr w

Řada baterie kondenzatorů

Kondenzátorové baterie normální (Un kondenzátorů 400V))

Jmenovitý výkon
baterie [kvar]
Typ skříně Stupeň regulace Počet stupňů Příklady Rozměry [mm]
[šířka x výška x hloubka]
40 R 5 5 550 x 1275 x 400
45 R 5 4 550 x 1275 x 400
50 R 5 5 550 x 1275 x 400
55 R 5 4 550 x 1275 x 400
60 R / I 5 4 550 x 1275 x 400
70 R / I 10 3 550 x 1275 x 400
80 R / I 10 4 550 x 1275 x 400
90 R / I 10 4 550 x 1275 x 400
100 R / I 10 5 550 x 1275 x 400
110 R / I 10 4 850 x 1275 x 400
120 R / I 10 5 850 x 1275 x 400
140 R / I 10 4 850 x 1275 x 400
160 R / I / Z 20 5 550 x 1950 x 400
180 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
200 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
220 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
240 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
260 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
280 Z 20 8 800 x 2200 x 600
300 Z 20 8 800 x 2200 x 600
320 Z 20 9 800 x 2200 x 600
340 Z 20 9 800 x 2200 x 600
360 Z 20 10 800 x 2200 x 600
380 Z 20 10 800 x 2200 x 600
400 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
420 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
440 Z 20 12 1200 x 2200 x 600
460 Z 20 12 1200 x 2200 x 600
500 Z 25 11 1200 x 2200 x 600
550 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
600 Z 25 13 1200 x 2200 x 600
Na požádání jsme schopni vyrobit baterii s jinými parametry

Kondenzátorové baterie normální (Un kondenzátorů 400V)

Jmenovitý výkon
baterie [kvar]
Typ skříně Stupeň regulace Počet stupňů Příklady Rozměry [mm]
[šířka x výška x hloubka]
40 R 5 4 550 x 1275 x 400
45 R 5 4 550 x 1275 x 400
50 R 5 5 550 x 1275 x 400
55 R 5 5 550 x 1275 x 400
60 R / I 5 4 550 x 1275 x 400
70 R / I 10 4 550 x 1275 x 400
80 R / I 10 5 550 x 1275 x 400
90 R / I 10 4 550 x 1275 x 400
100 R / I 10 5 550 x 1275 x 400
110 R / I 10 5 850 x 1275 x 400
120 R / I 10 5 850 x 1275 x 400
140 R / I 10 5 850 x 1275 x 400
160 R / I / Z 20 6 550 x 1950 x 400
180 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
200 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
220 I / Z 20 8 750 x 1950 x 400
240 I / Z 20 8 750 x 1950 x 400
260 I / Z 20 9 750 x 1950 x 400
280 Z 20 9 800 x 2200 x 600
300 Z 25 8 800 x 2200 x 600
320 Z 25 9 800 x 2200 x 600
340 Z 25 9 800 x 2200 x 600
360 Z 25 10 800 x 2200 x 600
380 Z 25 10 800 x 2200 x 600
400 Z 25 11 1000 x 2200 x 600
420 Z 25 11 1000 x 2200 x 600
440 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
460 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
500 Z 25 13 1200 x 2200 x 600
550 Z 25 15 1200 x 2200 x 600
600 Z 25 16 1200 x 2200 x 600
Na požádání jsme schopni vyrobit baterii s jinými parametry

Kondenzátorové baterie s tlumivkami 7%

Jmenovitý výkon
baterie [kvar]
Typ skříně Stupeň regulace Počet stupňů Příklady Rozměry [mm]
[šířka x výška x hloubka]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 4 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 5 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 4 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 5 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
180 Z 20 5 800 x 2200 x 600
200 Z 20 6 800 x 2200 x 600
220 Z 20 7 800 x 2200 x 600
240 Z 20 7 800 x 2200 x 600
260 Z 20 8 800 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1100 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1100 x 2200 x 600
320 Z 25 8 1100 x 2200 x 600
340 Z 25 8 1100 x 2200 x 600
360 Z 25 9 1100 x 2200 x 600
380 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
400 Z 25 10 2 x (1000 x 2200 x 600)
420 Z 25 10 2 x (1000 x 2200 x 600)
440 Z 25 11 2 x (1000 x 2200 x 600)
460 Z 25 11 2 x (1000 x 2200 x 600)
500 Z 25 12 2 x (1200 x 2200 x 800)
550 Z 25 13 2 x (1200 x 2200 x 800)
600 Z 25 14 2 x (1200 x 2200 x 800)
Na požádání jsme schopni vyrobit baterii s jinými parametry

Kondenzátorové baterie s tlumivkami 14%

Jmenovitý výkon
baterie [kvar]
Typ skříně Stupeň regulace Počet stupňů Příklady Rozměry [mm]
[šířka x výška x hloubka]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 5 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 4 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 5 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 4 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
180 Z 20 6 800 x 2200 x 600
200 Z 20 7 800 x 2200 x 600
220 Z 20 8 800 x 2200 x 600
240 Z 20 8 800 x 2200 x 600
260 Z 20 9 800 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1100 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1100 x 2200 x 600
320 Z 25 9 1100 x 2200 x 600
340 Z 25 9 1100 x 2200 x 600
360 Z 25 10 1100 x 2200 x 600
380 Z 25 10 1200 x 2200 x 600
400 Z 25 11 2 x (1000 x 2200 x 600)
420 Z 25 11 2 x (1000 x 2200 x 600)
440 Z 25 12 2 x (1000 x 2200 x 600)
460 Z 25 12 2 x (1000 x 2200 x 600)
500 Z 25 13 2 x (1200 x 2200 x 800)
550 Z 25 14 2 x (1200 x 2200 x 800)
600 Z 25 16 2 x (1200 x 2200 x 800)
Na požádání jsme schopni vyrobit baterii s jinými parametry

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace