RN-W

Předmětem zpracování jsou nízkonapěťové rozváděče typu RN-W, určené k napájení elektrických zařízení NN.

Úvod

rn w

Předmětem zpracování jsou nízkonapěťové rozváděče typu RN-W, určené k napájení elektrických zařízení NN. Jsou často používány v městských trafostanicích, průmyslových závodech, obchodních domech a dalších zařízeních.

Charakteristika a systém zabezpečení blokád

Charakteristika

 • možnost vizuální kontroly stavu kabelového připojení bez otevření rozváděče,
 • všechny kabelové spoje jsou provedeny ve spodní části rozváděče,
 • malé rozměry, kompaktní design,
 • je možné měřit proud ve vývodových obvodech,
 • schopnost bezpečně vyměnit odpínač bez nutnosti vypnutí rozváděče,
 • možnost doinstalování aparátu pod napětím,
 • připojení kabelů bez kabelových koncovek,
 • schopnost pracovat s kabelovými sítěmi NN TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT,
 • možnost výstupních kabelů horem,
 • na skeletu napájející části je standardně vestavěna pojistková skříňka napájená přes přepínač.

Systém zabezpečení blokád

Vysoká spolehlivost je dosaženo díky:

 • blokádou umožňující výměnu pojistek pouze ve stavu bez napětí po odpojení okruhu, aniž by bylo zapotřebí použití speciálních držáků,
 • pevné uzemnění spodních zemnících svorek odpínače (výstupů) založením uzemnění,
 • rychlé vypnutí celého rozváděče od napětí při plném zatížení, a to díky použití odpínače s mžikovým vypnutím s viditelnou mezerou,
 • možnost uzamčení jističe v otevřeném stavu, zabraňující jeho náhodnému zapnutí,
 • použití blokády mezi dveřmi a hlavním vypínačem (pomocí jističe INP-1250), která umožňuje otevření dveří pouze tehdy, když je jistič vypnut.

Certifikované institutem elektrotechniky.

Konstrukce a Elektrické Vybavení Rozdělovače

Konstrukce

Skříň rozváděče se skládá z prvků z ohýbaného aluzinkového plechu nýtovaných dohromady, což zajišťuje ekvipotencializaci.
Rozváděč je nakonfigurován z nezávislých částí (napájecí, vývodové, měřící, apod.), což umožňuje snadno rozšířit stávající stav a navrhnout nové sestavy.


Elektrické Vybavení

 • v napájecím modulární skříni je možné použít následující přístroje:
  • odpínač INP-1250 nebo INP-1600 - standardně,
  • nebo jiné po domluvě s výrobcem,
  • vypínače MCCB 630 ÷ 1600 A.
 • ve vývodovém poli lze použít následující přístroje:
  • ARS tř. 00 ÷ 3 výr. Apator SA - standardně,
  • BTVC tř. 00 ÷ 3 výr. Pronutec - standardně,
  • NSL-E3 nebo NSL výr. 00÷3 prod. EFEN - standardně,
  • nebo jiné po domluvě s výrobcem.
 • kromě toho může být rozváděč vybaven:
  • kontrolní měření proudu a napětí,
  • systém jednotarifního nepřímého měření energie,
  • článek osvětlení terénu,
  • kondenzátor,
  • kondenzátor pro kompenzaci volnoběhu transformátoru.
 • lištové spoje jsou vyrobeny z plochých měděných lišt s průřezem přizpůsobeným pro jmenovité proudy,
 • v případě odpínačů typu: ARS, BTVC, NSL-E3, NSL, mohou být instalovány v místě jednoho odpínače tř. 1÷3 dva odpínače skupiny 00, aniž by se cokoliv změnilo v konstrukci rozváděčů.

Základní Technické údaje

V souladu s normami:
Rozváděče typu RN-W splňuje následující normy:

 • PN-EN 61439-1 - "Rozváděče a řídící jednotky nízkého napětí. Část 1: Obecná ustanovení ",
 • PN-EN 60439-5 - "Rozváděče a řídící jednotky nízkého napětí. Část 5: Soupravy pro distribuci elektrické energie ve veřejných sítích ",
 • PN-EN 60529 - "Stupně ochrany zapevněné krytem (IP kód)",
 • PN-EN 50102 - "Stupně ochrany proti vnějším mechanickým nárazům poskytované kryty elektrických zařízení (kód IK) ".
Elektrické údaje
Jmenovité izolační napětí 690 V
Jmenovité spínací napětí 400 V / 500 V
Zkušební rázové výdržné napětí 8 kV
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Jmenovitý proud rozváděče 1250 A / 1600 A / 2000 A 1)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 25 kA (1s)
Jmenovitý dynamický výdržný proud do 63 kA

1) - Po konzultaci s výrobcem.


Mechanická data
Rozměry šířka v závislosti na konfiguraci
výška od 1275 do 2075 mm
hloubka 320 / 400 mm
Stupeň krytí IP IP2X / IP4X
Stupeň krytí IK do IK 10
Ochrana povrchu skelet z ocelového plechu - lakovaného nebo aluzinkového
štíty z lakovaného ocelového nebo aluzinkového plechu
masky vyrobené z plastu
Lakování (prášková technologie) standardní - RAL 7035
na přání – jiná barva
Plastové díly neobsahuje halogen, samozhášecí,
ohnivzdorné, neobsahuje CFC

Provozní podmínky:
okolní teplota
    - minimální teplota okolí
    - horní mez teploty okolí
    - průměrná teplota okolí v průběhu 24 hodin
okolní teplota
-5oC (-25oC)2)
+40oC
-5oC do 35oC
Relativní vlhkost do 50% (při teplotě. 40oC)
Velikost místa pro instalaci do 1000 m n.p.m.
Atmosféra v místě instalace bez chemicky agresivního a vodivého prachu,
par a plynů

2) - V závislosti na použité aparatury.

Na přání je možné provedení rozváděče uzpůsobené také pro jiné podmínky.

Funkční moduly rozváděče

czlony funkcjonalne rozdzielnicy

Rozváděč se skládá ze samostatných prvků (modulů), které mohou být uspořádány v různé sestavy. Klíčové moduly rozváděče RN-W jsou:

 • vývodový prvek (odpínače),
 • část napájecí,
 • část měřící,
 • jiné moduly např. osvětlení terénu, montážní zařízení, automatizace, atd.

Proveditelnost různých prvků uvedeny v tabulkách.

Vývodová modulární skříň (připojovací)

czlon odplywowyVe vývodové modulární skříni lze instalovat od 5 do 12 pojistek velikosti 1 až 3 různých výrobců spolu s měřícími měniči. Vývodové moduly mohou být kombinovány do sestav.

VÝVODOVÁ MODULÁRNÍ SKŘÍŇ
Název modulu Počet odpínačů.
Pro vestavění
velikosti 1-3 (velikost 00)
Rozměry [mm]
[šíř. x výš. x hloub.]
Poznámky
Standardní provedení
CO-5 5 (10) 550 x 1275 x 400 (320) V případě odpínačů ARS,
BTVC a NSL může být
instalace v místě odpínače
skupiny 1 ÷ 3 dvou odpínačů
skupiny 00.
CO-10 10 (20) 1100 x 1275 x 400 (320)
Speciální provedení
CO-6 6 (12) 700 x 1275 x 400 (320) V případě odpínačů ARS,
BTVC a NSL může být
instalace v místě odpínače
skupiny 1 ÷ 3 dvou odpínačů
skupiny 00.               
CO-7 7 (14) 800 x 1275 x 400 (320)
CO-8 8 (16) 900 x 1275 x 400 (320)
CO-9 9 (18) 1000 x 1275 x 400 (320)
CO-12 12 (24) 1300 x 1275 x 400 (320)
CZO-1 9 (18) 1100 x 1275 x 400 (320) Část přívodů - vývodů
upravená pro instalaci
odpínače typu NH - Latr 910
a odpínačů skupiny 1 ÷3.
Podrobnosti viz obrázek 1
CZO-2 10 (20) 1650 x 1275 x 400 (320) Část přívodů - vývodů
upravená pro instalaci vypínače
INP-1250 a vývodních
odpínačů skupiny 1÷3.
Podrobnosti viz obrázek 2.
CO-...XX 0 XXX x 1275 x 400 (320) Část vývodová upravená pro
vestavění 2 nebo 3
kompaktních vypínačů
od 250-630 A. Podrobnosti
viz obrázek 3. Název
a rozměry modulu závisí
od typu a množství
vestavěných modulů.

Použitá velikosti pojistek( vložek) a kabelů pomocí konektorů. Typy V-klem v závislosti na typu přístroje:

Skupina přístroje Proudové rozsahy vložek max. průřez kábelů
GR. 00 6 ÷ 160 A do 95 mm2 (v závislosti od druhu přístroje)
GR. 1 6 ÷ 250 A 240 mm2 (300 mm2 – v případě
linki o sektorovém průřezu)
GR. 2 63 ÷ 400 A
GR. 3 250 ÷ 630 A

Příklad speciálních provedení:

Obrázek 1 - CZO-1 Vývodová - napájecí část s odpínačem NH – latr 910
czo 1 01
czo 1 02
Obrázek 2 - CZO-2 Vývodová - napájecí část s odpínačem
czo 2 01
czo 2 02

Na červeno označeno dodatkové vybavení

Obrázek 3 – CO- 3 Vývodová modulární skříň s vypínači
co 3 01
co 3 02

Na červeno označeno dodatkové vybavení

Napájecí sekce (modulární napájecí skříň)

czlon zasilajacy

V modulární napájecí skříni je možnost vestavení odpínačů INP 1000 - 1600 nebo odpínače jiného výrobce (po dohodě), nebo kompaktní vypínač s proudem (630 - 1600A). Vypínač nebo odpínač může být vybaven motorovým pohonem. Je také možné vestavby ampérmetrů, voltmetrů nebo síťového analyzátoru.

Modulární napájecí skříň
Název modulu Vestavěný přístroj Rozměry [mm]
[šíř. x výš. x hloub.]
Poznámky
Standardní provedení
CZ-1 Odpínač INP 1250 nebo jiný 550 x 675 x 400 (320) Možnost vestavění proudových
měřících měničů, ampérmetrů,
voltmetrů a měřících měničů
pro jednotarifní nepřímé
měření energie
Speciální provedení
CZ-4 Kompaktní vypínač
630-1600A
550 x 675 x 400 (320) Pohon na dveřích,
není možnost vestavění
proudových měřících měničů
CZ-5 Kompaktní vypínač
630-1600A*)
550 x 800 x 400 (320) Stejně jak pro standardní
provedení
CZ-6 Odpínač INP 1250 nebo jiný*) 1100 x 1275 x 400 (320) Pokud jde o standardní verzi,
možná dodatečná instalace
ochrany instalačních obvodů
pro vlastní potřeby stanice.
Podrobnosti viz obrázek č. 4
CZ-9 Kompaktní vypínač
630-1600A*)
550 x 1275 x 400 (320) Jak výše.
Podrobnosti viz obrázek č. 5

*) - přístroje používané v rozváděči po dohodě s výrobcem mohou být vybaveny motorovým pohonem


Příklad speciálních provedení:

Obrázek 4 - CZ-6 Část přívodová-vývodová s odpínačem
cz 6 01
cz 6 02

Na červeno označeno dodatkové vybavení

Obrázek 5 - CZ-9 Část přívodová-vývodová s kompaktním vypínačem
cz 9 01
cz 9 02

Na červeno označeno dodatkové vybavení

Sekce měřící (modulární měřící skříň)

czlon pomiarowy

Modulární měřící skříň se používá k vestavění elektroměru, ve verzi desky k vestavění od jednoho do čtyř elektroměrů. Měřící systém je dále vybaven měřící lištou např. SKA a ochranou napěťových obvodů.

Modulární napájecí skříň
Název modulu Vestavěný přístroj Rozměry [mm]
[šíř. x výš. x hloub.]
Poznámky
Standardní provedení
TP-1 1 nebo 2 elektroměry 550 x 675 x 400 (320) Podrobnosti viz obrázek 6
Speciální provedení
TP-2 3 elektroměry 750 x 675 x 400 (320) Podrobnosti viz obrázek 7
TP-3 3 nebo 4 elektroměry 1100 x 675 x 400 (320) Podrobnosti viz obrázek 8

Příklad speciálních provedení:

Obrázek 6 – Měřící deska TP - 1
tp 1 01
tp 1 02
Obrázek 7 – Měřící deska TP - 2
tp 2 01
tp 2 02
Obrázek 8 – Měřící deska TP - 3
tp 3 01
tp 3 02

Jiné sekce a dodatečné prvky

V rozváděči RN-W je možnost také vestavět jiné moduly ve skříních se standardními rozměry, jako je například.:

 • část osvětlení terénu,
 • část instalačních žlabů,
 • část automatizace,
 • část Automatického zapínání rezervy,
 • jiné.
Jiné moduly
Název modulu Vybavení Rozměry [mm]
[šíř. x výš. x hloub.]
Poznámky
Standardní provedení
TO Část osvětlení terénu 550 x 1275 x 400 (320) Vestavěné přístroje
Podrobnosti viz obrázek 9
Speciální provedení
TI-1 Vypínač nebo instalační
odpínače
550 x 675 x 400 (320) 2 řady modulárních zařízení.
V každé řadě mohou být
vestavěny 22 aparátů
o šířce 18 mm
TI-2 Vypínač nebo instalační
odpínače
550 x 1275 x 400 (320) 4 řady modulárních zařízení.
V každé řadě mohou být
vestavěny 22 aparátů
o šířce 18 mm
TA-1
TA-2
Obvod automatiky 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
Způsob provedení sestavy
po domluvě s výrobcem
TSZR Obvod automatického přepínání 550 x 1275 x 400 (320) Způsob provedení sestavy
po domluvě s výrobcem
TX Jné obvody - sestavy 550 x 675 x 400 (320)
550 x 1275 x 400 (320)
K domluvě s výrobcem
Obrázek 9 –Sekce osvětlení terénu TO
to 01
to 02

Dodatačné vybavení rozváděče RN-W

oslona mostu szynowego
Kryt výstupních přípojnic z rozváděče. To poskytuje určitou míru ochrany IP20 a chrání obsluhu před dotykem aktivních složek

rama kablowa
Rám umožňuje připojení kabelů do rozváděče v místech bez kabelových kanálů. Výška rámu kabelové "a" je závislá na poloměru zakřivení kabelů.


Rozváděče RN-W jsou určeny pro instalaci v interiéru. Mohou být umístěny přímo na betonové podlaze objektu. Bez ohledu na podkladu rozváděče musí být umístěny přesně vodorovně (odchylka na 1m podkladu z toho důvodu, nesmí přesáhnout (2 mm)). Rozvaděč musí být upevněn k podlaze pomocí 4 šroubů M8, v místech znázorněných na obrázku 11. Napájení rozváděče je přípojnicemi horem.

Poznámka: Přípojnice spojení do rozváděče musí být chráněny před kontaktem (originální kryt nebo provedený montážní lištou), minimální stupeň krytí IP20.

Fázové vodiče jsou připojeny přímo do svorek přístroje. Výška položení konektoru je znázorněna na obrázku 12.

Přístroje jsou přizpůsobeny k připojení vodičů do 95mm2 pro přístroje sk. 00 (v závislosti na typu přístroje)
a pro připojení kabelů s průřezem do 240 mm2 (300 mm2 žíla o sektorovém průřezu) pro přístroje sk. 1-3.

Obrázek 11 - Rozložení otvorů v podkladu pro montáž rozváděče RN-W
rysunek 11
Obrázek 12 – Výška položení svorek pro připojení kabelů
rysunek 12

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace