Stanice vyhrazené pro potřeby železnic – trakční měnírny

Trakční podstanice pro potřeby ZPUE S.A. jako výrobce rozvaděčů VN a NN a prefabrikovaných betonových skříní je schopen realizovat na klíč.

Stanice vyhrazené pro potřeby železnic – trakční měnírny s přihlédnutím betonových prefabrikátů vyráběných v ZPUE S.A.

Trakční měnírna je objektem trakční elektrické energie, ve kterém dochází k přetváření elektrické energie napájející trakční měnírnu (VVN a VN) na elektřinu s parametry (typ a úroveň napětí), které odpovídají systému napájení elektrické trakce. Vzhledem k používanému v Polsku systému napájení proudem stejnosměrným (železniční tratě- 3 kV, tramvajové tratě- 600 V), trakční měnírny jsou stanicemi transformátorovo- usměrňujícími. Zpracovávají třífázový střídavý proud s napětím používaným v energetickém průmyslu (obvykle 15 kV) na přímý proud, který je napájena je trakční sít a její pomocí trakční vozidla. Navíc, trakční měnírny mohou být použity k napájení jiných odběrců (netrakčních, pomocných zařízení - vlastní spotřeby) pro návrat energie elektrického regeneračního brzdění vozidel do elektrické sítě.
ZPUE S.A. jako výrobce rozváděčů VN a NN a prefabrikovaných betonových skeletů je schopna realizovat trakční měnírny na klíč. Zaměstnanci technických oddělení se aktivně podílejí na konstrukci trakčních měníren. Práce spočívají v přípravě projektu železniční trakční měnírny a betonových prefabrikátů vyráběných v ZPUE S.A.

VIZUALIZACE TRAKČNÍ MĚNÍRNY

podstacja trakcyjna d

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace