Jiné výrobky nízkého napětí

Katalogizované ve zpracování řešení elektroměrových desek mohou pomoci při konstruování nových měřicích a zúčtovacích systémů a modernizaci stávajících řešení.

Elektroměrové desky

Katalogizované ve zpracování řešení elektroměrových desek mohou pomoci při konstruování nových měřicích a zúčtovacích systémů a modernizaci stávajících řešení. Zpracování zahrnuje řešení pro systémy měření a zúčtování, které mají být instalovány uvnitř budov s využitím elektroměrů (pro cílové systémy) uzpůsobených pro dálkový odečet. Tyto materiály jsou pouze technickou koncepcí a jejich použití vyžaduje technický projekt na základě dohody s Energetickým podnikem.

Elektroměrové desky se dělí na:

  • systémy přímého měření
  • systémy polopřímého měření
  • nepřímé měřicí systémy

Modul elektroměrové desky provedené z ocelového plechu. Elektroměrové desky jsou přizpůsobeny k instalaci nejvyžší třídy elektroměroměrů.

 

Zobrazení a diagram elektrických měřících systémů

TP 01/V (systém přímého měření)

Vnější pohled

schem

* - Šrouby upevňující desku vhodné pro plombování.
Doporučená výška instalace eletroměrové desky 1000-1100 od země k dolnímu okraji desky

Schéma měřícího systému

schem

TP 15/V (Nepřímý měřicí systém)

Vnější pohled

schem

* - Šrouby upevňující desku vhodné pro plombování.
Doporučená výška instalace eletroměrové desky 1000-1100 od země k dolnímu okraji desky

Schéma měřícího systému

schem

Obvod proudový, obvod napěťový – kontrolní lišta
- obvody proudové (YKSY) - 2,5mm2 (v souladu s popsanými v projektu konstrukčními výpočty)
- obvody napěťové (YKSY) - 1,5 mm2

TP 213/V (Nepřímý měřicí systém). Sestava do 1MVA

Vnější pohled

schem

* - Šrouby upevňující desku vhodné pro plombování.
Doporučená výška instalace eletroměrové desky 1000-1100 od země k dolnímu okraji desky

Schéma měřícího systému

schem

Obvod proudový, obvod napěťový – kontrolní lišta
- provést převodem YKSYF ( průřezy v souladu s uvedenými v projektu výpočty)

TP 215/V (Nepřímý měřicí systém). Uspořádání viz výše 1MVA

Vnější pohled

schem

* - Šrouby upevňující desku vhodné pro plombování.
Doporučená výška instalace eletroměrové desky 1000-1100 od země k dolnímu okraji desky

Schéma měřícího systému

schem

Obvod proudový, obvod napěťový – kontrolní lišta
- provést převodem YKSYF ( průřezy v souladu s uvedenými v projektu výpočty)

ZELP - Elektroměrové desky - patrové

ZELP

Elektroměrové desky patrové typ ZELP jsou konstrukčně-instalačním systémem určeným pro vedení elektrických svislých linií v obytných budovách a pro instalaci následujícího elektrického vybavení:

  • rozdělovač, větvení;
  • bezpečnostní elektroměry nájemníků;
  • elektroměry nájemníků 1-fázové nebo 3-fázové (případně dvoutarifové);
  • jednofázové a třífázové zásuvky;
  • svítidla (stropní) a tlačítka pro ovládání osvětlení schodiště;
  • kabelový rozváděč nebo přípojky pro telefonní linky a domofony.

Rozměry skříní v závislosti na potřebách uživatele.

Příklady pohledů na fasády, velikosti, rozmístění zařízení a elektrická schémata

schem
schem
schem
schem
schem

PSU - Univerzální ovládací panely

PSU

Univerzální ovládací panel je určen pro vestavbu ovládacího zařízení, kontrolně-měřícího, počítačového hardwaru a vizualizace. Zvláště se doporučuje v případě automatizace výrobních linek a obráběcích center, jako velmi pohodlné místo obsluhy. Pult se skládá ze tří základních segmentů, tzn. kabelového prostoru, centrální části pro vestavbu ovládacího zařízení a horní části s vestavěnými zařízeními kontrolně-měřícími. Uspořádání a vybavení podle individuálních potřeb zákazníka.

Verze jednodveřové

schem
schem
schem
schem
schem

Verze dvoudveřové

schem
schem
schem
schem
schem

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace