Stanice specializované na obnovitelné zdroje energie (OZE)

Technické parametry, elektrická schéma, materiály ke stažení, popis, vyráběný firmou ZPUE S.A.

V současné době v Polsku většina vyrobené elektrické energie pochází z fosilních paliv. Alternativou k tomuto řešení jsou obnovitelné zdroje energie (OZE). Jejich zdroje se doplňují přírodními procesy, co prakticky umožňuje, aby s nimi zacházet jako s nevyčerpatelnými.
Co se týče domácích podmínek, energie z obnovitelných zdrojů zahrnuje energii z přímého využívání slunečního záření (zpracovaného na teplo nebo elektřinu), větru, geotermálních zdrojů (z nitra země), vody, tuhých biomas, bioplynu a kapalných biopaliv.
Skupina ZPUE se aktivně podílí na provádění instalace obnovitelných zdrojů energie. Níže jsou uvedeny příklady stanic pro OZE.

Příklad stanice určená pro fotovoltaické elekrárny


Pohled z vrcholu
Pohled z vrcholu
Elektrická schéma
Elektrická schéma

Příklad stanice určená pro větrné elekrárny


Pohled z vrcholu
Pohled z vrcholu
Elektrická schéma
Elektrická schéma

Příklad stanice určená pro bioplynové elekrárny


Pohled z vrcholu
Pohled z vrcholu
Elektrická schéma
Elektrická schéma

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace