Kabelové přípojky v modulech z teplem tvrzeného PVC

Kabelové přípojky vyrobené ZPUE s.a. jsou vytvářeny na základě vlastních modulů SKR z plastu vyztuženého sklennými vlákny a kovových skeletů.

Úvod

zlacza tworzywo

Kabelové přípojky vyrobené ZPUE s.a. jsou vytvářeny na základě vlastních modulů SKR z plastu vyztuženého sklennými vlákny a kovových skeletů. Jsou základními prvky pro kabelové el. sítě NN. V závislosti na potřebách používají se pro rozvod elektrického proudu, měření energie a na ochranu proti přetížení a zkratu v kabelových sítích nízkého napětí. Umožňují odklon od kabelové trasy nízkého napětí a napájení příjemce pomocí interního napájecího vodiče. Mají sloužit jako přípoje zakončení nebo průchodní přípoje.
ZPUE S.A. nabízí pestrou škálu přípojek: kabelových, elektroměrů,kabelo-měřících, které byly vytvořeny v úzké spolupráci s energetickými společnostmi. Kabelové přípojky, kabelo-měřící, elektroměry vyrobeny na základě teplem trvzených modulů, jak i moduly z kovu mohou být instalovány venku ve volně stojící verzí s podstavou, jako nástěnné nebo zamontované do fasády budovy.

Základní technické údaje

Základní jmenovité parametry:
Jmenovité napětí 230/400V
Jmenovité izolační napětí 690 V
Jmenovitý proud 630 A
Stupeň krytí IP 44 / IP 55
Odolnost proti nárazu IK 10
Třída ochrany zařízení II
Kategorie hořlavosti FH 2-40
Odolnost na plazivé proudy CTI 600
Standardní barvy RAL 7035

Vlastnosti

 • modulární konstrukce umožňující výměnu vadných dílů
 • konstrukce umožňující snadné rozšíření stávajícího terminálu
 • konstrukce umožňující rozdělení vertikálně i horizontálně na část energetiky a odběratele,
 • optimální hloubka skříně zajišťující možnost vestavby lištových odpínačů,
 • možnost využití průzorů a inspekčních dvířek,
 • stupeň krytí IP 44 / IP 54 v teplem tvrzených modulech z možností rozšiření až do IP 66 - v kovových modulech,
 • vysoká odolnost vůči UV záření,
 • možnost vybudování přípojek s libovolnými systémy a velikostmi (nevyžaduje výdaje na nákup forem)
 • materiál šetrný k životnímu prostředí,
 • efektivní větrací labyrint, aby se zabránilo kondenzaci,
 • vysoká odolnost proti nárazu dosažená zdefinovaným bodem řízeného zlomu,
 • tažnost hliníkových modulů, způsobující deformaci, ale ne tvoření trhlin na skeletu.

Soulad s normami

Rozváděče NN a kabelové přípojky výroby ZPUE S.A. jsou v souladu s ustanoveními směrnice 2006/95/ES Evropského parlamentu a Rady a směrnice 93/68 / EEC, ve znění pozdějších předpisů.
Shoda označených výrobků s výše uvedenými směrnicemi je zajištěno zachováním požadavků obsažených v následujících normách:

 • PN-EN 61439-1:2011 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 1: Obecná ustanovení"
 • PN-EN 61439-2:2011 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 2: Rozváděče a rozváděčové systémy pro rozvod elektrické energie"
 • PN-EN 60439-3:2012 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 3: Panelové rozváděče navrženy pro použití neoprávněnými osobami (DBO)"
 • PN-EN 60439-5:2011 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 5: Soupravy pro rozvod elektrické energie ve veřejných sítích"
 • PN-EN 60439-5:2008 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí Část 5: Zvláštní požadavky na soupravy pro rozvod elektrické energie ve veřejných sítích"
 • PN-EN 60529:2003P/A2:2014 - "Stupně krytí poskytované moduly (IP kód)"
 • PN-EN 50102:2001 - "Stupně krytí proti vnějším mechanickým nárazům poskytované moduly elektrických zařízení (kód IK)"
 • PN-EN 50298:2002(U) - "Prázdné moduly pro nízkonapěťové rozváděče a rozváděčové systémy. Obecné požadavky ",
 • PN-EN 62208:2011E - "Prázdné moduly nízkého napětí rozváděče a řídicí. Obecné požadavky ",
 • PN-E-05163:2002 - "Rozváděče a rozváděčové systémy nízkého napětí chráněné- Směrnice pro zkoušení za podmínek elektrického oblouku, který je výsledkem vnitřního zkratu"
 • PN-EN 60695-2-10:2013-12E - "Zkoušení požárního nebezpečí - Zkušební metody založená na použití žhavého / horkého drátu"
 • PN EN 60695-2-11:2005P - Zkoušení požárního nebezpečí "- Zkušební metody založené na využití žhavého, horkého drátu. Metoda zkoušky žhavým drátem hořlavosti hotových výrobků"
 • PN EN 60695 11 10:2014 - "Zkoušení požárního nebezpečí - Zkušební plameny - Metody zkoušení plamenů 50 W horizontální a vertikální vyrovnání vzorku"
 • PN-86/E-04415(IEC 60112) - "Trvalé izolační materiály. Metoda stanovení srovnávacích ukazatelů a ukazatelů rezistence na plazivé proudy ve vlhkých podmínkách. "
 • PN-EN 60112:2003 A1:2010 - "Způsob stanovení ukazatelů srovnávajících a odolnost vůči plazivým proudům pevných izolačních materiálů."

Příklady řešení

Příklady řešení podle standardů ENERGIA

P1-RS/LZR/F katalogové č. EN-5
energia 01
energia 02
energia 03
 
energia 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
P2-RS/LZV/LZR/F katalogové č. EN-12
energia 05
energia 06
energia 07
 
energia 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F katalogové č. EN-19
energia 09
energia 10
energia 11
 
energia 12
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 630 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
KRSN-1/7R-NH-2/F katalogové č. EN-32
energia 13
energia 14
energia 15
 
energia 16
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 630 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Příklady řešení podle standardů ENEA

ZK1x-1P katalogové č. E-2
enea 01
enea 02
enea 03
 
enea 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud 100 / 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZK2-2P katalogové č. E-4
enea 05
enea 06
enea 07
 
enea 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Příklady řešení podle standardů TAURON

ZK1e-1P katalogové č. T-58
tauron 01
tauron 02
tauron 03
 
tauron 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud 100 / 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZK2a-1P katalogové č. T-1
tauron 05
tauron 06
tauron 07
 
tauron 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 630 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Příklady řešení podle standardů PGE

ZK3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK katalogové č. PGE-66
pge 01
pge 02
pge 03
 
pge 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 630 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZK1 RBK 160A/1P katalogové č. PGE-40
pge 05
pge 06
pge 07
 
pge 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Příklady řešení podle standardů RWE

Sz-1 katalogové č. R-1
rwe 01
rwe 02
rwe 03
 
rwe 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZZ-1 katalogové č. R-7
rwe 05
rwe 06
rwe 07
 
rwe 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 400 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Příklady řešení podle standardů ZPUE S.A.

ZK1/3PP katalogové č. 30/10
zpue 01
zpue 02
zpue 03
 
zpue 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 630 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
SZ-2 katalogové č. R-2
zpue 05
zpue 06
zpue 07
 
zpue 08
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZP-1 katalogové č. 17/10
zpue 09
zpue 10
zpue 11
 
zpue 12
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZKPP katalogové č. AMI TAURON T-84
zpue 13
zpue 14
zpue 15
 
zpue 16
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 63 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZKPP katalogové č. AMI PBE-121
zpue 17
zpue 18
zpue 19
 
zpue 20
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 63 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
ZK1+1P katalogové č. 23/10
zpue 21
zpue 22
zpue 23
 
zpue 24
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Skříně uličního osvětlení RSOU

RSOU 1 katalogové č. 32/10
rsou 01
rsou 02
rsou 03
 
rsou 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II
Rozváděče String BOX - SCK
rsou 05
rsou 06
rsou 07
 
rsou 08
RSOU 6 katalogové č. 36/10
rsou 09
rsou 10
rsou 11
 
rsou 12
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 160 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Stavební rozváděče RB

RB1 katalogové č. 38/10
budowlane 01
budowlane 02
budowlane 03
budowlane 04
 
budowlane 05
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 63 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Systém SNN (systém nouzového napájení)

SZR 220A katalogové č. 40/20
szr 01
szr 02
szr 03
 
szr 04
Základní jmenovité parametry
Jmenovitý proud do 220 A
Jmenovité napětí 230 / 400 V
Jmenovité izolační napětí 500 / 690 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída ochrany zařízení třída II

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace